Proroctví SIBYLY

6. července 2015 v 14:48 | Ina |  Zajímavé
Zdravím všechny mé čtenáře. Před asi týdnem jsem se dostala ke knize Proroctví Sibyly, královny ze Sáby.
Tato kniha mě hodně zaujala, je mimo moje myšlení to jak tato královna předpověděla všechno. Všechno, i svým spůsobem to co se děje teď. Rozhodla jsem se citovat pár vět či odstavců z této knihy co mě zaujali.Sibyliny předpovědi - "PŘÍJDE DOBA ÚPADKU"
Několik Sibyliných proroctví, jejichž naplnění můžeme sledovat právě v dnešní době.
Sibyla prorokuje ženám 2000 let po Kristu, Sibylimno proroctví pro ženy kteržm je rovněž níže uvedené proroctví věnováno.

"Ženy sukní svých odloží a sukněmi můžu odívati se budou. Nápojů opojných užívati budou, tekže plodnosti jejich ubudu a lidstvu zánik úplný hrozizi bude A pak - li z ženy, nápoj omamny požívající, dítě se zrodí, tichém šílenství propadne. A nikdy dítě své neporodí."

SIBYLA PROROKUJE O DĚTECH, KTERÉ SE NARODÍ 2000 LET PO KRISTU.
"Tyto děti pak nebudou více potomků míti. Na rukou těžké kamenné ozdoby nositi budou. Jednou velmi dlouhý, a pak krátký a v době, kdy lidstvu bude nejhůře, vlas ktratší mužů nositit budou. Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově podobati se bude. A pak v době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslužnými nebudou.

Má slova - Tím je myšleno " že podobati sově se bude" dle mého názoru to že sou dnešní děvčata zmalované a dělají si velké oči jako mají sovy..


SIBYLA PROROKUJE O NENÁVISTI V DĚTECH NAROZENÝCH 2000 LET PO MILÉNIU.
"Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda falše u své matky vidí a stejně tuto nenávidí. Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých uvedli výženou a pojmu manželky jiné."

SIBYLA PROROKUJE O PANENSTVÍ A SEXUALITĚ - PROROCTVÍ SIBYLINO A EROTICE A SEXU
" Příjde doba že z tísíce děvečet jedinné penny nebude, neboť děvečky panenství své už přes zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají. Příjde doba, kdy matky své dcery vyženou, aby tam, prodávající své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemskžm nabyly. Manželky s několika muži tělem svžm obcovati budou, aniž pohoršení v době sousedů svých činily, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s menželem svým obcovati bude.

SIBYLA PROROKUJE O PRODEJNOSTI ŽENSKÉHO TĚLA, PROROCTVÍ, JEHOŽ AUTOURKOU JE SIBYLA,PIPISUJE VZNIK NEJSTARŠÍHO ŘEMESLA ŽEN, TOTIŽ PROSTITUCI
"O králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové naroda obchodem a obhospodařováním svých stád, tak příjde i doba, když ženy prodejem svého těla živiti se budou. Jejich lůna mateřská odumřou. přestanou ploditi a zmalomocní. Jejich těla pomalu uhnívati budou. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Tak, jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, byť Tebe stejné provně, která za zlato a víno se ti prodá."

KRÁLOVNA SIBYLA PROROKUJE O ŽENÁCH A ŽENÁM IZRAELSKÝM - PROROCTVÍ KRÁLOVNY SIBYLY KUMANNY O ŽIDOVSKÉM RODĚ.

"Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této planetě zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého itraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod Tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve tisíciletích panství nad světem dosháhnou"

SIBYLA PROROKUJE O PODMANĚNÍ CELÉ PLANETY LIDSKÝM DRUHEM
"A já pravím Tobě, králi Šalamoune: Příjde doba kdy člověk úplně ovládně svět abude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinovat. aby i chod země ovládl. A vidím jako podmaní si všechno zvířata, aby člověku sloužila, a jak zachytí vzduch, i vodu Slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a Slunce, aby v dobách dešťů a sněhu jasem a teplem obydlí zpříjěmňoval. A v tom čase se nespokojí člověk ani stím, že zneužije dílá Hospodinova pro sebe, ale vytvoří i umělá zvířata, aby i tato podmaněna jemu byla."

SIBYLA PŘEDPOVÍDÁ HUMANOIDNÍ STROJE A ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE.

"Člověk vytvoří něco, co předčí svěr i člověka. Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kuvl člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy kovová křídla. Toto člověkem uměle vytvořené zvíže, sluncem i vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa."

SIBYLA PŘEDPOVÍDÁ VYSOKOU TECHNICKOU ÚROVĚŇ LIDSTVA A VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE.
"Člověk pak tvorbou svou, již silou svou k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno, co na tamto světe jest: slunce, déšť, vítr i oblaka. Nebude však člověku stačiři ani tento svět a proto s náradím mi dne vělmi podivným bude se snažiti odletět z tohoto světa a tak někde, kde jen vůle Hospodinova jest zkoumati, zda cesty lisdtva, , světa i hvězd pozměniti by nemohl. Tomuto přání člověka nikdy nevyhověno nebude."

Jak mohla tato Královna ze Sáby Sibyla vědět že se tohle všechno bude dít?
To je opravdu mimo mé myšlení..
A rozhodně je tok zamyšlení teda já, se aspoň trochu snažím pochopit jak to dokázala..
Ina
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Remy Remy | Web | 12. července 2015 v 17:47 | Reagovat

Páni tak to byl hodně zajímavý článek. děkuji ti za něj :D

Asi tu knížku zkusím vyhledat a přečíst si ji vypadá velmi zajímavě.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama